تصور کنید یک هواپیمای ایرانی در خلیج‌فارس ناپدید می‌شود

تصور کنید: عصر روز چهارشنبه 2 اسفندماه 92، یک هواپیمای بوئینگ 727 ایرا‌ن‌ایر با 189 مسافر فرودگاه کیش را به مقصد تهران ترک کرد، اما دقایقی پس از پرواز در آب‌های خلیج فارس از صفحه رادار محو شده است… روز بعد، تیتر رسانه‌های ایران چه خواهد بود؟

امتیاز بدهید:

Farvartish

10 اشتباه پرطرفدار در زبان فارسی

این که یک روز بتوانیم عبارت‌های بیگانه را از زبان فارسی اخراج کنیم، یک رویای دست نیافتنی است، چون ما فارسی را هم درست صحبت نمی‌کنیم و صحیح نمی‌نویسم.
اما پیش از آن که به دنبال ریشه عبارت‌ها باشید، سعی کنید تا مرتکب هیچ‌یک از این 10 اشتباه پرطرفدار و محبوب نشوید.

امتیاز بدهید:

صداوسیمای ضرغامی زامبی ساخت

یک سریال تلویزیونی 26 قسمت است. در طول 25 قسمت نخست، شخصیت داستان که فردی آشغال و هیز و دزد و قاچاقچی و هنجارشکن و کثافت و رذل و بی‌شرف است، هر غلطی دلش بخواهند می‌کند و هر چیزی بخواهد می‌دزدد و هر کسی که دلش بخواهد را کتک می‌زند و بدبخت می‌کند و با شادمانی و خرسندی زندگی می‌کند، اما در قسمت آخر سریال ناگهان

امتیاز بدهید: